,

Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý tài nguyên và môi trường; tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

Ngày 25/2/2022, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý tài nguyên và môi trường; tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang và thành phố Đà Nẵng.

Dự Hội nghị về phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang có đồng chí: Đặng Minhh Tơn – Phó Giám đốc Sở, các đồng chí là Lãnh đạo phòng Quản lý đất đai, Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Văn phòng Đăng ký đất đai; Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí thành viên đoàn công tác.

* Một số hình ảnh của Hội nghị:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục