,

Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 04/6/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh. Các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đến dự và đưa tin Hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu các nội dung mới tại các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương, của Tỉnh và các nội dung ngành đã tham mưu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Báo cáo tổng hợp về khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện dự án của tổ chức, doanh nghiệp cần kiến nghị tháo gỡ, giải quyết liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nội dung trao đổi, thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện dự án của tổ chức, doanh nghiệp; việc thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực khác có liên quan.

Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất... và một số quy định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chia sẻ những khó khăn của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua. Tỉnh đã có những tháo gỡ về thể chế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, triển khai các văn bản mới của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng quy định của pháp luật.

* Một số hình ảnh của Hội nghị:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục