,

Hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong Ngành TN&MT

Sáng 8/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo việc hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong Ngành TN&MT. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Kim Tuyển, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ TN&MT, Vụ Tổ chức cán bộ được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong Ngành TN&MT.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan xây dựng dự thảo Thông tư. Dự thảo Thông tư đã được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ.

Sau khi hoàn thiện việc xây dựng, dự thảo Thông tư cũng đã được Bộ TN&MT gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT để lấy ý kiến theo quy định. Đồng thời gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư.

Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ và Tổ soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong Ngành TN&MT.

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 16 Điều áp dụng đối với tập thể, cá nhân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ TN&MT, Ngành TN&MT; các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành TN&MT. Ngoài chương quy định chung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng, dự thảo Thông tư có 02 Chương quy định về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng khen thưởng và quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” và 01 Chương quy định về điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đều cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Thông tư, đồng thời thảo luận, làm rõ, cụ thể hơn các nội dung quy định trong Dự thảo bảo đảm tính khoa học, khả thi liên quan tới đối tượng xét tặng “Cờ thi đua của Bộ TN&MT”; đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; một số nội dung quy định về tiêu chuẩn, đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN&MT”;…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong Ngành TN&MT nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Vì vậy, để hoàn thiện dự thảo Thông tư đảm bảo kịp trình ban hành trong tháng 11/2023, Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ - đơn vị chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến gửi Vụ Pháp chế để thẩm định trước khi trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành.

Theo https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục