Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Ngày 19/3/2021, đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

 

Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Minh Tơn, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở: Văn phòng Sở; Phòng Bản đồ, Đo đạc và Viễn thám; Phòng Kế hoạch Tài chính; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, quý I năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, đơn vị cùng trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, người lao động của đơn vị. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã đoàn kết, chủ động, tích cực tìm kiếm việc làm; linh hoạt trong tổ chức sản xuất, thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo ổn định thu nhập, đời sống của viên chức, người lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng dịch vụ về quy hoạch sử dụng đất; định giá đất; đo đạc, trích đo địa chính, trích lục bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chưa cao, chậm tiến độ theo yêu cầu; nhất là việc trích đo địa chính theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động phối hợp với Văn phòng Sở hoàn thành ngay đề án tổ chức bộ máy của Trung tâm theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; bố trí đủ số người làm việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổ chức thi tuyển bổ sung biên chế sau khi đề án sắp xếp bộ máy của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Rà soát, hoàn chỉnh quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm của người lao động; có cơ chế động viên, khuyến khích những người tích cực, có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phải chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc, xử lý các cán bộ lợi dụng việc chung để làm việc cá nhân, gây phiền hà cho người dân khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho người lao động theo từng nội dung công việc.

4. Nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật hiện hành để mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ trong lĩnh vực của ngành, đa dạng hóa nguồn thu; chủ động, tích cực tìm việc; nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi hợp tác.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục