Chi bộ Môi trường, tài nguyên nước tổ chức sinh hoạt kỳ tháng 9/2021 theo hình thức trực tuyến, dưới sự giám sát của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Ngày 08/9/2021, Chi bộ Môi trường, tài nguyên nước trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức sinh hoạt kỳ tháng 9/2021 theo hình thức trực tuyến, dưới sự giám sát của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chi bộ trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Ma Văn Khắp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Ma Văn Khắp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo để tổ chức sinh hoạt, nội dung, trình tự sinh hoạt chi bộ đã bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; quá trình điều hành, tổ chức sinh hoạt đã đánh giá toàn diện công tác lãnh, chỉ đạo của chi bộ. Quá trình sinh hoạt đã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, cởi mở, các ý kiến tham gia tập trung vào các tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện trong tháng 9/2021.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Ma Văn Khắp đề nghị trong sinh hoạt Chi bộ cần lựa chọn kỹ nội dung tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, Nghị quyết Trung ương IV khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cần phải liên hệ, đánh giá đối với đảng viên nhất là người đứng đầu, nêu rõ trách nhiệm nêu gương; lựa chọn đảng viên tích cực trong tháng để biểu dương; đánh giá kỹ hơn các nội dung kỳ họp tháng trước Chi bộ đã Nghị quyết; quan tâm phối hợp với Chi bộ Quản lý đất đai và Đo đạc bản đồ tiếp tục giúp đỡ 02 quần chúng ưu tú đã chuyển công tác về phòng Quản lý đất đai và phòng đo đạc bản đồ theo Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã phát biểu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đồng chí Ma Văn Khắp đã chỉ đạo để ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Một số hình ảnh buổi sinh hoạt:

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục