,

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều 24/1, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

small_bt-tong-ket.jpg

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an; Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, để ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Bộ Công an đã có quyết định tặng Bằng khen cho tập thể, đơn vị về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an đã trao bằng khen cho Lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-8.jpg

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an đã trao bằng khen cho Lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Chủ động tham mưu, điều phối các hoạt động, sự kiện lớn của Bộ

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Phạm Tân Tuyến cho biết, năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt trọng tâm vào đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy; hướng về địa phương, cơ sở. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Bộ đã quán triệt phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” để chủ động tham mưu, điều phối bảo đảm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp các hoạt động, sự kiện lớn của Bộ.

Trong năm 2023, Văn phòng Bộ đã chủ động xây dựng, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao, trong năm 2023 số lượng nhiệm vụ được giao tăng hơn so với các năm trước với tổng số nhiệm vụ được giao là 5.674 nhiệm vụ.

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-6.jpg

Chánh Văn phòng Bộ Phạm Tân Tuyến báo cáo tại Hội nghị.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Bộ và công tác kiểm soát TTHC, trong năm 2023 (tính đến hết ngày 31/12/2023), Bộ thực hiện xử lý tổng số 7.680 hồ sơ TTHC, gồm 1.395 hồ sơ chuyển tiếp năm 2022 và 6.285 hồ sơ nộp mới năm 2023. Cũng trong năm 2023, Văn phòng Bộ đã thẩm định, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị trình Bộ ban hành 15 Quyết định công bố TTHC, đôn đốc các đơn vị thực hiện cập nhật, sửa đổi, bổ sung công khai các TTHC Cổng Dịch vụ công quốc gia; ban hành quyết định công bố đối với 24 TTHC nội bộ trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; trình Bộ ban hành 06 Quyết định quy trình nội bộ giải quyết các TTHC của hầu hết các lĩnh vực, 01 Quyết định của đơn vị.

Về công tác văn thư, lưu trữ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được đánh giá là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện triệt để, rất hiệu quả thực hiện xử lý công việc trên môi trường mạng, giảm tối đa việc dùng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí cho công tác in ấn, phát hành.

Công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ đã chủ động phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng truyền thông với các tin, bài có chất lượng nội dung tốt, phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi hoạt động của Bộ, lãnh đạo Bộ và của Ngành.

Văn phòng Bộ cũng đã làm tốt việc phối hợp với Công đoàn Khối cơ quan Bộ chăm lo đầy đủ, chu đáo cho đời sống vật chất cũng như tinh thần cho công đoàn viên thuộc Khối cơ quan Bộ, ngày càng được cải thiện.

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-5.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị trong Bộ đồng hành cùng Văn phòng Bộ trong các nhiệm vụ chung

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, Bộ TN&MT quản lý nguồn lực phát triển của đất nước, do đó công tác tham mưu của Văn phòng hết sức quan trọng. Tuy nhiên, Văn phòng làm tốt mà không có sự phối hợp của các đơn vị thì không đạt được kết quả tốt nhất, do đó Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ đồng hành cùng Văn phòng Bộ trong các nhiệm vụ chung.

Thứ trưởng cho rằng Văn phòng cần nỗ lực hơn nữa, thường xuyên theo dõi các nhiệm vụ, nắm bắt thông tin, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để sự thành công của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng là thành công của Văn phòng Bộ.

Phát huy "cánh tay nối dài" của Lãnh đạo Bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, để có được những thành tựu, kết quả hết sức nổi bật của Bộ, của Ngành trong năm 2023 vừa qua có sự đóng góp hết sức quan trọng của Văn phòng Bộ, các đồng chí đã thể hiện được vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành và điều phối giữa các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh Bộ có sự thay đổi, chuyển giao lãnh đạo.

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-1.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, để có được những thành tựu, kết quả hết sức nổi bật của Bộ, của Ngành trong năm 2023 vừa qua có sự đóng góp hết sức quan trọng của Văn phòng Bộ

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, một lần nữa Bộ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025, nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp và phải xử lý nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Do vậy, là “cánh tay nối dài” của Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Văn phòng Bộ phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng Bộ cùng với tập thể Đảng ủy phối hợp chặt chẽ lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương. Nâng cao hiệu quả, đổi mới cách thức phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ, bảo đảm tính thực chất, cải tiến, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Đặc biệt là Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo của đơn vị, chủ động nắm bắt, phản ánh các vấn đề nóng, nổi bật của lĩnh vực được giao theo dõi, quản lý, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Bộ.

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-4.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng cũng đề nghị Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị rà soát, hoàn thành trình Bộ ban hành các Quy trình nội bộ giải quyết TTHC; Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ cùng với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên, môi trường tập trung phối hợp hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung, chuẩn hoá các chức năng của Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử.

Với việc công trình "Đầu tư khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ” trong đầu quý II năm 2024, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ tăng cường quản lý công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính để rà soát các đơn vị, cán bộ chuyển về khu liên cơ quan làm việc bảo đảm đầy đủ các điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trụ sở Bộ theo đúng quy định. Văn phòng Bộ cũng phải chủ động đề nghị các đơn vị trong khu liên cơ quan cùng xây dựng công sở xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Bộ trưởng cũng đề nghị Văn phòng Bộ đóng vai trò chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm tốt công tác truyền thông về chính sách, pháp luật, trong đó, tập trung tuyên truyền về các chính sách mới của Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Địa chất và khoáng sản; nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp để tổ chức thi hành toàn diện và đầy đủ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Các đơn vị trực thuộc Bộ cùng với Văn phòng Bộ theo dõi sát thông tin dư luận, nhất là những bức xúc của người dân và doanh nghiệp, xử lý hiệu quả.

Bộ trưởng cũng đề nghị Văn phòng Bộ phải bảo đảm chế độ, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Bộ cho tương xứng với vị trí cơ quan tham mưu tổng hợp cho Bộ.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo, công chức và người lao động của Văn phòng Bộ, đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Phạm Tân Tuyến xin được tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Chánh Văn phòng Bộ Phạm Tân Tuyến cũng hứa với Bộ trưởng, Thứ trưởng, tập thể Văn phòng Bộ sẽ phát huy các kết quả đạt được, truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hành động quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

***Cùng ngày, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã kiểm tra Khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, tại đây, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã đề nghị Ban Quản lý rà soát lại công năng sử dụng của toà nhà để khi đi vào sử dụng thì công tác quản lý, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được đảm bảo; công tác lễ tân, phục vụ các hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì, bảo đảm trang trọng, hiệu quả; bảo đảm đầy đủ các điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trụ sở Bộ theo đúng quy định.

Một số hình ảnh của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Thứ trưởng Trần Quý Kiên đi kiểm tra Khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-10.jpg

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-11.jpg

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-12.jpg

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-14.jpg

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-15.jpg

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-17.jpg

small_20240124-bo-truong-tong-ket-vp-bo-16.jpg

 

 

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục