,

Bộ TN&MT tập trung đẩy mạnh công tác giám định tư pháp

Công tác giám định tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo. Chính vì vậy, các đơn vị trong Bộ có liên quan cần tập trung các nguồn lực để làm tốt công tác này. Đặc biệt là các vụ việc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đáp ứng theo tiến độ của Cơ quan trưng cầu và kế hoạch Ban Chỉ đạo.

 

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tại cuộc họp nghe Báo cáo về công tác giám định tư pháp của Bộ vào sáng 14/2.

thumb__mg_5461_1024(1).jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo tại cuộc họp

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát và gửi văn bản đề xuất cử cá nhân, tổ chức giám định để Vụ Pháp chế thực hiện thủ tục công bố. Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các kết luận giám định, định giá tài sản do giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý đang thực hiện, đặc biệt là kết luận giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả, tiến độ thực hiện giám định bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, pháp luật giám định tư pháp.

Việc tiếp nhận và từ chối giám định phải được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, xác định rõ căn cứ từ chối theo quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020 và Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chịu trách nhiệm về việc từ chối giám định không đúng quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế để thông tin, báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện công tác giám định tư pháp. Hàng tháng, Vụ Pháp chế sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ để báo cáo gửi Ban Nội chính Trung ương.

thumb__mg_5458_1024(1).jpg

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bùi Thị Minh Thủy báo cáo tại cuộc họp

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bùi Thị Minh Thủy cho biết, trong năm 2022, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác giám định, yêu cầu các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giám độ tư pháp, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bộ trưởng cũng đã ký văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực và các chỉ đạo của Ban Nội chính về việc triển khai thực hiện công tác này.

 

thumb__mg_5466_1024(1).jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Ngoài ra, ngày 29/12/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an đã ký Quy chế 01/QCPH-BTNMT-BCA phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường, trong đó có nội dung tăng cường phối hợp công tác giám định, định giá.

Cũng trong năm 2022, số lượng các vụ việc đề nghị trưng cầu giám định tại Bộ tăng nhanh, trong đó có 65/74 trưng cầu giám định (chiếm 87,8%) là từ Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện. Tính đến ngày 25/12/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện 74 Quyết định trưng cầu giám định tư pháp của cơ quan trưng cầu giám định các cấp, trong đó lĩnh vực đất đai 32 vụ việc; lĩnh vực khoáng sản 36 vụ việc; lĩnh vực môi trường 3 vụ việc; lĩnh vực đo đạc và bản đồ 3 vụ việc.

Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: Thực hiện thông báo cho các cơ quan trưng cầu về các tổ chức mới tiếp tục thực hiện các vụ việc giám định sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ; Công bố danh sách giám định viên, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành Văn bản để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ về công tác giám định tư pháp….

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục