Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường họp phiên thường kỳ tháng 8/2022

Chiều nay ngày 02/8/2022, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng phiên thường kỳ tháng 8/2022.

 

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự và chủ trì cuộc họp; các đồng chí Lãnh đạo Sở và trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở đã tham dự cuộc họp.

* Một số hình ảnh của cuộc họp:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục