,

Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường họp phiên thường kỳ tháng 02/2023

Sáng nay ngày 01/02/2023, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng phiên thường kỳ tháng 02/2023.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự và chủ trì cuộc họp; các đồng chí Lãnh đạo Sở và trưởng, phó các phòng, đơn vị và đại diện các đoàn thể thuộc Sở đã tham dự cuộc họp.

* Một số hình ảnh của cuộc họp:

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục