,

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Tuyên Quang

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của tỉnh Tuyên Quang. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Khơi thông nguồn lực đất đai

Ngày 19-2, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố về Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ ...