Đề xuất mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam

Hiện nay, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu thì nhu cầu đất nông nghiệp cho việc mở rộng vùng nguyên liệu là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại thiếu thông tin và khó tiếp cận với nguồn cung đất nông nghiệp.Chính vì vậy, các chuyên gia thuộc Viện cứu Quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai đã đề xuất xây dựng và hình thành Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam.