Cần quyết liệt trong xử lý các vướng mắc về đất đai

Ngày 27/10, phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cho rằng cần quyết liệt hơn nữa trong xử lý các vướng mắc về đất đai. Theo đó cần đưa ra lộ trình cụ thể, thời hạn cụ thể và điều này cần được nghị quyết hóa, bởi vì đó là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan công quyền.