Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về giá đất

Chiều 26/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về việc sửa đổi Nghị định 44/2014/TT-BTNMT quy định về giá đất của Chính phủ.

Góp sức cho bộ Luật Đất đai mới

Sửa Luật Đất đai có lẽ là nội dung lập pháp quan trọng nhất trong năm 2023. Với một bộ luật có sự ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội cũng như đời ...