Tăng điểm chỉ số tiếp cận đất đai

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 của Tuyên Quang xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố với 64,76 điểm, nằm trong các tỉnh có điểm số khá của cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần, chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0,6 điểm, đạt 6,73 điểm. Đây là một trong những chỉ số thành phần quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giúp cải thiện môi trường, tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư. Khi chỉ số này không ngừng được cải thiện sẽ góp phần giữ chân các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, lâu dài tại địa phương.