Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023

Chiều 13/12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó quy định lấy ý kiến Nhân dân từ tháng 1/2023 đến 15/3/20203.