,

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất xây dựng nhà máy gạch tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên

Ngày 21 tháng 9 năm 2011, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang (TN&MT) đã diễn ra cuộc họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thái Sơn, với nhu cầu xây dựng nhà máy gạch tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia dự họp có đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc sở TN&MT, đồng chí Đặng Minh Tơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, cùng các đồng chí chuyên viên thuộc sở. Các đồng chí đại diện các sở: Xây Dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá – Thể thao – Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Hàm Yên, UBND xã Thái Sơn và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thái Sơn đã tham dự. Đồng chí Phạm Văn Lương đã chủ trì cuộc họp.