Thống nhất giải quyết đề nghị của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Ngày 12/01, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tuyên Quang tổ chức họp về việc Thống nhất giải quyết đề nghị của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải về việc thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang; vị trí tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.

Dự họp, về phía Sở TN&MT có đồng chí: Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở TN&MT, Phạm Đình Tứ - Phó giám đốc Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải; UBND thành phố Tuyên Quang; đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải và đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Đồng chí Phạm Văn Lương chủ trì cuộc họp.