,

Sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là điều mà cử tri và Nhân dân rất mong đợi

Thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6, ngày 3/11, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã thể hiện tinh thần cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu khá đầy đủ các ý kiến tham gia để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trình Quốc hội. Đồng thời, cũng nhấn mạnh việc sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là điều mà cử tri và Nhân dân rất mong đợi để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra bởi những bất cập của Luật Đất đai hiện hành.