,

Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc trích đo địa chính thửa đất để thực hiện TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấn chỉnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh; Sáng nay, ngày 07/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc trích đo địa chính thửa đất để thực hiện TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Khơi thông nguồn lực đất đai

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có tầm ảnh hưởng sâu, rộng đến đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế của đất nước và được coi là cơ sở chính trị quan ...