,

Thông báo thu hồi đất công trình quy hoạch, mở rộng diện tích trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 243/TB-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: thu hồi đất công trình quy hoạch, mở rộng diện tích trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung của Thông báo như sau:

 

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục