,

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 797/STNMT-QLĐĐ ngày 14/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục