Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý biến động thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân và kịp thời đáp ứng nhu cầu thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Lâm Bình. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thông báo đến hộ gia đình, cá nhân cùng rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện việc chỉnh lý biến động thời hạn xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Lâm Bình nhằm giúp nhân dân trên địa bàn huyện không phải đi lại mất thời gian và kinh phí.

Ngày 24/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Bình và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện Lâm Bình tổ chức triển khai thực hiện chỉnh lý biến động thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân tại 10 xã, thị trấn của huyện Lâm Bình. Đến dự và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại huyện Lâm Bình có đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình. Tổ công tác thực hiện nhiệm nhiệm vụ tại huyện Lâm Bình gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa – Na Hang – Lâm Bình, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Bình và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Lâm Bình.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phát biểu

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, trong ngày làm việc, Tổ công tác đã thực hiện chỉnh lý biến động thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân về: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp, thay đổi thông tin địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân tại 10 xã, thị trấn thuộc huyện Lâm Bình.

* Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh Hội nghị tại buổi làm việc tại huyện Lâm Bình

Các đại biểu cùng Tổ công tác thực hiện nhiệm nhiệm vụ tại huyện Lâm Bình

Người sử dụng đất tại huyện Lâm Bình đến thực hiện các thủ tục chính lý biến động thông tin trên giấy CNQSD đất

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân huyện Lâm Bình

 

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục