,

Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai năm 2023

Để kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai năm 2023;

Sáng nay ngày 15/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Họp trực tiếp tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc, có các đại biểu của các Bộ, ngành Trung ương, đại diện của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc và một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và các Chi nhánh đã tham dự Hội nghị trực tuyến cùng với điểm cầu của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường và 629 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

* Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục