,

Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai năm 2022

Để kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, hệ thống thông tin đất đai, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đất đai, sáng nay ngày 18/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai năm 2022” theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường và 619 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 63 tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị tại điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đặng Minh Tơn – Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh.

* Một số hình ảnh của Hội nghị:

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục