,

Chính sách đất đai cần đánh giá tác động xã hội để đảm bảo quyền lợi người dân

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Minh Ngân đã họp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan về xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp…

 

Tại cuộc họp, các đơn vị chức năng, các chuyên gia của hai Bộ cùng nhau thảo luận các nội dung trong dự thảo Luật như: Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, phân loại đất đai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thảo luận về các nội dung đánh giá các loại đất trong thẩm quyền quản lý của Bộ, các chính sách bảo vệ tài nguyên đất: nông nghiệp, lâm nghiệp, đê điều, thủy lợi, đất sử dụng đa mục đích… Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn hai Bộ cùng nhau thảo luận và bổ sung các ý kiến phân loại đất đai, thu hồi đất đai, mở rộng hạn mức và mở rộng đối tượng, nhưng phải sử dụng đúng mục đích.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ quản lý sử dụng đất đai có quy mô lớn, trong đó có quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, đất sử dụng đa mục đích, đất nông nghiệp, đất rừng…, do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị phối hợp làm việc để giải quyết các vấn đề vướng mắc về nội dung nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp… đồng thời, giải quyết những vấn đề chồng chéo, giao thoa với các luật chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng nhau thống nhất những mục tiêu chung của quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung thêm các nội dung chính sách trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có thể tăng thêm độ che phủ rừng, bảo tồn nhưng vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân địa phương phát triển; các nội dung về tài chính đất đai, cho thuê đất…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại cuộc họp

Ghi nhận những ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trên cơ sở những thảo luận tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ bổ sung thêm văn bản góp ý Dự án Luật Đất đai gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông qua Dự án Luật Đất đai sửa đổi, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn, đất đai vừa trở thành động lực phát triển đất nước, vừa nâng cao đời sống người nông dân. Đối với cương vị quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ sẽ mời thêm các chuyên gia, doanh nghiệp sử dụng đất rừng, đất lúa, đất chăn nuôi, thủy sản… để đóng góp thêm ý kiến vào dự thảo Luật.

Toàn cảnh cuộc họp ngày 20/7

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng thống nhất với ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, phải đảm bảo mỗi chính sách liên quan đến đất đai, bên cạnh làm tăng giá trị sử dụng đất vẫn cần có sự đánh giá tác động của xã hội để đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích lâu dài của người dân.

 

 

 

Theo: http://www.monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục