,

Chính phủ lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các nghị định liên quan đến Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở

Chiều 21-5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các dự thảo: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.
 

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu Tuyên Quang.

Ngày 28/3/2023 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản với 10 chương, 83 điều (gọi tắt là Luật Kinh doanh bất động sản 2023). Tại Luật này, Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung để bảo đảm cơ sở cho việc triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản gồm có 7 chương, 37 điều. Các chương gồm: Quy định chung; Kinh doanh bất động sản có sẵn và kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản; Hợp đồng kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Điều tiết thị trường bất động sản; Điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm có 4 chương, 27 điều gồm: Các quy định chung; Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Xây dựng, quản lý, vận hành, công bố và khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Tổ chức thi hành.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm 7 chương, 78 điều gồm: Những quy định chung, Các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; Về nhà ở xã hội; Về nhà lưu trú công nhân; Về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; Tổ chức thực hiện; Điều khoản thi hành.

Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gồm 8 chương, 48 điều gồm: Quy định chung; Các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Di dời, cưỡng chế di dời và bố trí chỗ ở tạm thời; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với trường hợp quy gom; Cơ chế ưu đãi đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Đóng góp kinh phí để xây dựng lại nhà chung cư; Điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở gồm có 12 chương, 95 điều gồm: Quy định chung; Quy định về sở hữu nhà ở; Quy định cụ thể về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; Các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở; Phát triển, quản lý sử dụng nhà ở công vụ; Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư, phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ ở; Huy động vốn để phát triển nhà ở; Chuyển đổi công năng nhà ở; Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công; phân hạng nhà chung cư; Quản lý sử dụng nhà chung cư; Điều khoản thi hành.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, các Hiệp hội Doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo của các nghị định nói trên. Một số đại biểu đóng góp ý kiến như xem xét, quy định tiêu chí về thời gian thành lập doanh nghiệp để xác định “doanh nghiệp mới thành lập” trên cơ sở đó mới xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật; cem xét quy định về “kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ” để  các địa phương có cơ sở thực hiện. Nhiều cụm từ được các đại biểu kiến nghị đề xuất, xem xét, sửa đổi để rõ nghĩa hơn. Các quy định về huy động vốn trong thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá các ý kiến đóng góp vào các văn bản là chất lượng, sâu sắc, hiệu quả. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của đại biểu để hoàn thiện các nội dung dự thảo Nghị định đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định.

Các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát các văn bản tiếp tục đóng góp chuyên sâu vào dự thảo các nghị định bằng văn bản, gửi về Bộ Xây dựng.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục