,

Bảo vệ ổn định diện tích đất trồng lúa

Ngày 18-6, tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các bộ, cơ quan địa phương về dự thảo Nghị định quy định về đất trồng lúa. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Theo dự thảo Nghị định quy định về đất trồng lúa gồm 5 chương, 25 điều quy định cụ thể, chi tiết về đất trồng lúa. Theo đó, đất trồng lúa là đất có các điều kiện phù hợp để canh tác lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa (trồng 2 vụ lúa) và đất trồng lúa còn lại (trồng 1 vụ lúa). Dự thảo cũng quy định rõ các điều kiện, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phê duyệt hàng năm; trình tự, thẩm quyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang các mục đích phải dựa trên nguyên tắc không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại…

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố dự tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các từ ngữ về đất chuyên trồng lúa và đất trồng lúa còn lại; cơ chế, chính sách bảo vệ đất lúa; các tiêu chí, khu vực, đối tượng được chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang các mục đích khác; công tác quy hoạch, đo đạc quản lý sử dụng đất lúa…

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng bảo đảm phù hợp, đồng bộ và thống nhất với các luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là bảo vệ đất lúa, bảo vệ an toàn đất lúa là bảo đảm an toàn bền vững an ninh lương thực, bảo vệ môi trường.

Do vậy trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, tính khả thi trong triển khai các điều khoản Nghị định. Đồng thời, rà soát, làm rõ phạm vi điều chỉnh của Nghị định, đảm bảo tính thực thi của Luật khi đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng yêu cầu 2 bộ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến từ các chuyên gia, ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để hoàn chỉnh dự thảo trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục