,

Tổng kết Dự án Kiểm kê đất đai và Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010: Cần tập trung kiểm tra xử lý việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép

Đây là một trong số những giải pháp Bộ TN&MT đề nghị các tỉnh, thành chấn chỉnh và tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Dự án Kiểm kê đất đai và Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010 do Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì, tổ chức tại Hà Nội ngày 27/12. Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Phùng Văn Nghệ và Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch đồng chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan và Sở TN&MT 63 tỉnh, thành cả nước.

Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 đã thiết lập được cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh và cả nước góp phần hoàn thiện và đưa công tác thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ thành nề nếp như quy định của Luật Đất đai.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, điều đáng mừng là 5 năm qua, số liệu thống kê đất đai cho thấy, tiềm năng đất đai đã được khai thác có hiệu quả, tỷ lệ diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng tăng, đất lúa cơ bản được bảo vệ, cơ cấu sử dụng đất đai phát huy và phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

 Với quyết tâm cao và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, đến nay công tác này đã cơ bản hoàn thành. 63 tỉnh, thành và các Bộ, ngành đều đã có báo cáo với kết quả phản ánh chính xác, đầy đủ tình hình sử dụng đất, đối tượng sử dụng và các loại đất.

“Công tác chỉ đạo điều hành lần kiểm kê 2010 đã có những đổi mới và quyết tâm cao. Ban Chỉ đạo Trung ương đã quan tâm và lưu ý các tỉnh tăng cường công tác kiểm tra để kết quả phản ánh tương đối chính xác, đầy đủ, nhất là về phương pháp quản lý sử dụng đất. Một số tỉnh có số liệu kiểm kê chênh lệch khá lớn so với lần kiểm kê 2005, nhất là đối với đất lâm nghiệp, Trung tâm Viễn thám Quốc gia đã phối hợp với các Bộ ngành rà soát kiểm tra lại”, Thứ trưởng nói.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, để có số liệu chính xác hơn, công tác thống kê, kiểm kê cần đổi mới. Việc quản lý sử dụng đất còn tồn tại tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất khá lớn. Nhiều địa phương không cập nhật thường xuyên bản đồ địa chính nên có số liệu biến động lớn so với lần kiểm kê trước. Công tác ứng dụng công nghệ nhằm hiện địa hóa ngành, xây dựng cơ sở dữ liệu ở các địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ trưởng chỉ đạo, địa phương nào có số liệu kiểm kê đã được Bộ TN&MT thẩm định cần hoàn chỉnh báo cáo. Các địa phương phải thống kê 2 lần do ranh giới tranh chấp cần sớm thông báo lại số liệu. Phải chấn chỉnh ngay việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Số liệu biến động phải cập nhật liên tục nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu. Thông qua kiểm kê đất đai, UBND các địa phương cần chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, đưa ra các tiêu chí cần thiết, giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào kỷ cương nề nếp.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đất đai của các địa phương trong thời gian tới. Đó là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai, thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật đã có như Nghị định 69, 88; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với các mô hình quản lý đất đai hiện đại; tăng cường thanh tra, kiểm tra và đạo tạo đội ngũ cán bộ.

Phát biểu của lãnh đạo một số Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ, Sở TN&MT các tỉnh Bắc Ninh, Long An, Yên Bái, Quảng Bình đều khẳng định công tác kiểm kê đất đai năm nay tiến hành chu đáo từ xây dựng kế hoạch tới triển khai thực tiễn. Kiến nghị Bộ đầu tư kinh phí để công tác đo đạc bản đồ địa chính đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành.

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai đánh giá cao sự cố gắng và sự tập trung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu để hoàn chỉnh báo cáo.

Trước đó, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Thống kê Nguyễn Tiến Khang đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết Dự án Kiểm kê đất đai và Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010. Trong đó nhấn mạnh một số giải pháp các địa phương cần tiến hành để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, như kiên quyết thu hồi đất các trường hợp vi phạm quy hoạch sử dụng đất, tăng cường quản lý đất đai các cấp, nhất là cấp xã, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Monre

Tin cùng chuyên mục