,

Tổng cục Quản lý đất đai tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: Tập trung nghiên cứu, làm tốt dự thảo sửa đổi Luật đất đai 2003

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức tại Hà Nội ngày 25/12/2010, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định lãnh đạo Bộ và xã hội đánh giá rất cao những thành tích và cố gắng nỗ lực của Tổng cục trong năm qua. “Sau ba năm kể từ khi thành lập, với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và rà soát xây dựng chính sách đất đai, kết quả Tổng cục đạt được đến nay có thể xem là vượt yêu cầu. Năm 2011 cần tiếp tục rà soát bộ máy tổ chức cán bộ, làm tốt dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, đảm bảo chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng ngân hàng cơ sở dữ liệu về đất đai”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển và đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng rà soát để hoàn thiện bộ máy tổ chức cán bộ là hành trang quan trọng để Tổng cục có những bước đột phá mới trong thời gian tới. “Khi hoàn thiện Bộ Luật đất đai, Bộ TN&MT với chức năng quản lý Nhà nước sẽ chủ yếu làm công tác điều phối quản lý Nhà nước về đất đai, làm tốt chức năng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ chế chính sách về đất đai. Đất đai liên quan đến các Bộ ngành sẽ giao cho các Bộ ngành quản lý…”.

Sửa đổi Luật đất đai là nhiệm vụ trọng tâm năm 2011

Xây dựng dự thảo sửa đổi Luật đất đai vì vậy là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 của Bộ mà Tổng cục có vai trò quan trọng là cơ quan tham mưu. 6 vấn đề lớn cần quan tâm trong dự thảo sửa đổi, Luật mới phải có tầm nhìn 10 năm. Ban chỉ đạo Tổng kết Luật sẽ chọn khoảng trên 10 vấn đề lớn và phức tạp đề cập tại các hội thảo hội nghị để tập trung thảo luận sửa đổi.

Để đảm bảo chất lượng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương, sau khi phê duyệt và các tỉnh thành công bố, Tổng cục cần tổ chức phối hợp kiểm tra để xử lý, để không còn phổ biến tình trạng tự điều chỉnh quy hoạch.

“Đặc biệt, quản lý đất đai hướng tới hiện đại không thể không có cơ sở dữ liệu địa chính tốt”, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng cơ chế chính sách về đất đai. Tổng cục cần có quyết tâm cao đối với việc xây dựng ngân hàng dữ liệu số về đất đai. Tốt nhất hoàn thành trong 2011 và chậm nhất là 2012”.

Đối với cải cách hành chính, cần đề ra được giải pháp chống tham nhũng, phiền nhiễu trong thủ tục về đất đai. Phối hợp tốt giữa thanh tra Tổng cục và thanh tra chuyên ngành trong giải quyết khiếu nại tố cáo vì đến nay đơn thư về Bộ chủ yếu vẫn tập trung đề nghị giải quyết các vấn đề lien quan đến đất đai.

Gắn nội dung kinh tế hoá với sửa Luật đất đai

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại hội nghị đánh giá cao các nhiệm vụ Tổng cục đã đạt được trong 2010 như công tác kiểm kê đất đai, xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tổ chức thực hiện tốt hai Nghị định 69 và 88 của Chính phủ, tổng kết thi hành Luật đất đai 2003…

“Hoạt động phối hợp trong chỉ đạo điều hành của các đơn vị trong Tổng cục năm 2010 nhiều tiến bộ. Các đoàn công tác của Tổng cục đã hướng về cơ sở, bám sát các địa phương trong phối hợp quản lý Nhà nước về đất đai. Một số Thông tư, Nghị định Tổng cục tham mưu đề xuất Bộ ban hành trong thời gian gần đây rất được người dân đồng tình ủng hộ…, góp phần khẳng định vị thế vững vàng của Tổng cục Quản lý đất đai”, Thứ trưởng nói.

Năm 2011, Thứ trưởng chỉ đạo cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đất đai, đưa nội dung kinh tế hoá và dự thảo sửa đổi Luật Đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Cùng với nhưng nhiệm vụ chính cần triển khai như quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đăng ký đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận…, cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đất đai, đặc biệt là cán bộ ở địa phương.

 Phải tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, nhất là bộ phận tổng hợp cần làm tốt chức năng là “đầu mối thông tin” giữa Tổng cục với các địa phương, nắm bắt để lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị kịp thời xử lý những vấn đề đặt ra. Đoàn kết thống nhất các thế hệ, xiết chặt kỷ cương, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ tham mưu sửa đổi Luật.

Báo cáo tham luận của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Tổng cục đều ghi nhận năm qua, sự phối hợp tốt trong quản lý chỉ đạo điều hành giữa các đơn vị là nhân tố quan trọng đưa đến những thành tích đã đạt được. Đồng thời, đề nghị phối hợp chia sẻ thông tin số liệu nhiều hơn nữa.

Tiếp tục tập trung thu hút các chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm

Trước đó,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Theo đó năm 2010, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức và thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm của bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc đẩy mạnh kinh tế hóa của nghành theo Nghị quyết số 27/NQ-BCSTNMT của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; trình ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; hoàn thành quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong cả nước; tổ chức chỉ đạo hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2010; kiểm tra chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc trong thi hành Luật đất đai.

Tổng cục đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai; tổ chức có hiệu quả giao ban trực tuyến về đất đai, tham gia giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp do Bộ tổ chức..vv.

Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ còn bất cập so với nhiệm vụ được giao, thiếu cán bộ có kinh nghiệm trong quản lý và nghiên cứu khoa học và thời gian thực hiện một số nhiệm vụ còn ngắn nên việc triển khai thực hiện còn châm như: một số đề án, dự án các định mức kinh tế - kỹ thuật và một số đề tài nghiên cứu khoa học chậm hoàn thành.

Năm 2011, Tổng cục sẽ tập trung thu hút các chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm cho công tác sửa đổi, bổ sung Luật đất đai; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị trực thuộc Bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

 Đẩy mạnh kinh tế hóa ngành đất đai, tăng cường việc kiểm tra tổ chức quản lý nhà nước về đất đai kết hợp với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật đất đai cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đất đai cấp huyện xã để quản lý và sử dụng đất đai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả đúng pháp luật.

Monre

Tin cùng chuyên mục