,

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 10/7/2010 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc triển khai xác định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh và quyết định số 261/QĐ-CT ngày 02/8/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, ngày 25 tháng 8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tuyên Quang đã tổ chức họp thống nhất giải pháp tiếp tục triển khai công tác xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Dự họp, về phía Sở TN&MT có đồng chí: Hoàng Văn An - Giám đốc Sở; Phó Trưởng Ban thường trực Chỉ đạo công tác xây dựng giá đất, đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở; Tổ trưởng tổ công tác giúp Ban chỉ đạo, các đồng chí thành viên tổ công tác. Đại diện các Sở: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và đầu tư, Cục thuế tỉnh - thành viên ban chỉ đạo. Các đồng chí là Phó chủ tịch UBND huyện, thành phố - Tổ trưởng tổ công tác xây dựng giá đất cấp huyện và lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Văn An đã chủ trì cuộc họp.

Việc thực hiện bổ sung, điều chỉnh phân loại vị trí đất, xác định bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung rà soát bổ sung, điều chỉnh phân loại khu vực, đường phố, vị trí đất làm căn cứ xác định giá đất; trên cơ sở đó tiến hành điều tra khảo sát, thu thập thông tin thửa đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường để xác định giá đất và thự hiện bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất đối với các trường hợp. Để công tác xây dựng giá đất trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện, thành phố nói riêng cần phải Thành lập các tổ công tác xây dựng giá đất cấp huyện, cấp xã; xác định số lượng điểm điều tra, các điểm điều tra phải đấp ứng được yêu cầu: tất cả các phường, thị trấn phải được điều tra, khảo sát giá đất, các xã được chọn là điểm điều tra phải đảm bảo đại diện cho các xã thuộc các khu vực; thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác xây dựng giá đất. Việc xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2011 nhằm làm cơ sở để xác định giá chuyển nhượng, căn cứ tính thuế và xử lý những vi phạm hành chính về đất nếu có.

* Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn An - Giám đốc Sở; Phó Trưởng Ban thường trực Chỉ đạo công tác xây dựng giá đất phát biểu tại cuộc họp.

Tin cùng chuyên mục