Thống nhất giải quyết đề nghị của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Ngày 12/01, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tuyên Quang tổ chức họp về việc Thống nhất giải quyết đề nghị của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải về việc thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang; vị trí tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.

Dự họp, về phía Sở TN&MT có đồng chí: Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở TN&MT, Phạm Đình Tứ - Phó giám đốc Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải; UBND thành phố Tuyên Quang; đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải và đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Đồng chí Phạm Văn Lương chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Lương đã nêu những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thẩm định hồ sơ thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải về diện tích thu hồi, hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt, phân kỳ đầu tư quá dài không phù hợp… Sau khi Các Sở ban ngành cho ý kiến bổ sung vào hồ sơ quy hoạch xây dựng Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải; Đồng chí Phạm Văn Lương đã kết luận cuộc họp: Nhất trí phương án thu hồi đất giai đoạn 1 của Dự án xây dựng Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang; Nhà đầu tư cần cam kết triển khai Dự án theo đúng tiến độ và khẩn truơng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa dự án vào hoạt động; đảm bảo nguyên tắc: sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, phù hợp với nguồn vốn đầu tư và có khả năng thực hiện trong thời gian không quá 24 tháng kể từ khi được giao đất.

Tin cùng chuyên mục