,

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất xây dựng nhà máy gạch tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên

Ngày 21 tháng 9 năm 2011, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang (TN&MT) đã diễn ra cuộc họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thái Sơn, với nhu cầu xây dựng nhà máy gạch tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia dự họp có đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc sở TN&MT, đồng chí Đặng Minh Tơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, cùng các đồng chí chuyên viên thuộc sở. Các đồng chí đại diện các sở: Xây Dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá – Thể thao – Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Hàm Yên, UBND xã Thái Sơn và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thái Sơn đã tham dự. Đồng chí Phạm Văn Lương đã chủ trì cuộc họp.

Sau khi xem xét hồ sơ về nhu cầu xây dựng nhà máy gạch tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên của Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thái Sơn và nghe báo cáo của tổ thẩm định Sở TN&MT, các đồng chí đại diện cho các sở, ban ngành tham gia ý kiến và thảo luận, nhất trí đưa ra kết luận: nhất trí với diện tích công ty đã đề nghị, về ranh giới diện tích cần lấy gọn thửa đất để xây dựng công trình, nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và có lợi cho nguời dân trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng; công ty cần bổ sung những hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và cam kết sử dụng lao động là người địa phương…

Sau cuộc họp, các cơ quan ban ngành đã đi kiểm tra thực địa, xem xét vị trí về vùng nguyên liệu (đất sét) phục vụ nhà máy theo đề nghị của công ty tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên. Đồng thời cho ý kiến bằng văn bản, gửi Sở TN&MT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chính thức cho chủ trương thực hiện lập dự án thăm dò, khai thác.

Tin cùng chuyên mục