,

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất xây dựng khu chế biến các sản phẩm từ đá xây dựng

Ngày 01 tháng 3 năm 2011, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang (TN&MT) đã diễn ra cuộc họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, với nhu cầu xây dựng khu chế biến các sản phẩm từ đá xây dựng của Công ty TNHH Hiệp Phú tại Km 8 xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia dự họp có đồng chí Phạm Văn Lương - Phó giám đốc sở TN&MT, đồng chí Đặng Minh Tơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, cùng các đồng chí chuyên viên thuộc sở. Các đồng chí đại diện các sở: Xây Dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố Tuyên Quang, UBND xã An Khang, Công ty Giống cây trồng, Công ty TNHH Hiệp Phú. Đồng chí Phạm Văn Lương đã chủ trì cuộc họp.

Sau khi xem xét hồ sơ xin thuê đất của Công ty TNHH Hiệp Phú, và nghe báo cáo của tổ thẩm định Sở TN&MT, các đồng chí đại diện cho các sở, ban ngành tham gia ý kiến và thảo luận, nhất trí đưa ra kết luận: để đảm bảo cho việc xây dựng khu chế biến các sản phẩm từ đá yêu cầu phía công ty phải xây dựng phương án bồi thường, tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất. Đảm bảo đất sản xuất cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi; bổ sung giải pháp kinh doanh của Công ty; dự án phải lập cam kết bảo vệ môi trường; chỉnh sửa, bổ sung vào hồ sơ theo ý kiến đóng góp của các ngành tham gia.

Tin cùng chuyên mục