Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Nhuận Huệ

Ngày 11 tháng 10, tại sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra cuộc họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Nhuận Huệ, với nhu cầu xây dựng trụ sở làm việc, khu bán hàng giới thiệu sản phẩm, kho chứa hàng dịch vụ thương mại xây dưng tổng hợp tại thôn Yên Phú, xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang.

Tham gia dự họp có đồng chí Hoàng Văn An – Giám đốc sở TN&MT, đồng chí Đặng Minh Tơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, cùng các đồng chí cán bộ thuộc sở. Các đồng chí đại diện các sở: Xây Dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao Thông Vận Tải, UBND Thành Phố, Doanh nghiệp tư nhân Nhuận Huệ. Đồng chí Hoàng Văn An đã chủ trì cuộc họp. Sau khi đồng chí Đặng Minh Tơn đọc biên bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Nhuận Huệ, các đồng chí đại diện cho các ngành tham gia ý kiến và thảo luận, nhất trí đưa ra kết luận: đề nghị Doanh nghiệp điều chỉnh diện tích, quy mô các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo kiến trúc, cảnh quan đô thị; xây dựng và xử lý các công trình về đường giao thông theo quy định của pháp luật, đảm báo các vân đề liện quan đến môi trường; sử dụng tiết kiệm đất và hiệu quả...

Tin cùng chuyên mục