Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty liên doanh khoáng nghiệp Hằng Nguyên

Ngày 04 tháng 01 năm 2011, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang (TN&MT) đã diễn ra cuộc họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty liên doanh khoáng nghiệp Hằng Nguyên, với nhu cầu xây dựng  xưởng tuyển quặng và bãi chứa quặng thải tại thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia dự họp có đồng chí Phạm Văn Lương - Phó giám đốc sở TN&MT, đồng chí Đặng Minh Tơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, cùng các đồng chí chuyên viên thuộc sở. Các đồng chí đại diện các sở: Xây Dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hàm Yên, Lâm trường Tân Phong, công ty liên doanh khoáng nghiệp Hằng Nguyên. Đồng chí Phạm Văn Lương đã chủ trì cuộc họp.

Sau khi xem xét hồ sơ xin thuê đất của công ty liên doanh khoáng nghiệp Hằng Nguyên, và nghe báo cáo của tổ thẩm định Sở TN&MT, các đồng chí đại diện cho các sở, ban ngành tham gia ý kiến và thảo luận, nhất trí đưa ra kết luận: để đảm bảo cho việc xây dựng xưởng tuyển  và bãi chứa quặng yêu cầu phía công ty liên doanh khoáng nghiệp Hằng Nguyên phải xây dựng phương án di dân tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất. Đảm bảo đất sản xuất cho các hộ gia đình phải di chuyển; ưu tiên đào tạo và sử dụng lao động tại địa phương tạo việc làm cho người bị thu hồi đất; dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; chỉnh sửa, bổ sung vào hồ sơ theo ý kiến đóng góp của các ngành tham gia.

Tin cùng chuyên mục