,

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Thiên Sơn

Ngày 23 tháng 8 năm 2010, tại sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã diễn ra cuộc họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Thiên Sơn, với nhu cầu xây dựng xưởng chế biến đá và dây chuyền sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn tại tổ 18, phường Nông Tiến, Thành Phố Tuyên Quang.

Tham gia dự họp có đồng chí Phạm Văn Lương- Phó giám đốc sở TN&MT, đồng chí Đặng Minh Tơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, cùng các đồng chí chuyên viên thuộc sở. Các đồng chí đại diện các sở: Xây Dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài Chính, UBND Thành Phố, Công ty TNHH Thiên Sơn. Đồng chí Phạm Văn Lương đã chủ trì cuộc họp.

Sau khi phía công ty trình bày Dự án, đồng chí Đặng Minh Tơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai báo cáo trước Hội nghị Biên bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Thiên Sơn, sau đó các đồng chí đại diện cho các ngành tham gia ý kiến và thảo luận, nhất trí đưa ra kết luận: đồng ý với phương án quy hoạch của Công ty; yêu cấu Công ty điều chỉnh ranh giới quy hoạch theo ý kiến tham gia của các ngành; bố trí dây truyền sản xuất hạn chế bụi và tiếng ồn; tính toán lại chi phí đầu tư, phải có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của Công ty. Công ty phải bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trước ngày 05/9/2010 để sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Tin cùng chuyên mục