Sắp trình Chính phủ quy hoạch sử dụng đất toàn quốc

Dự kiến trong tháng 6 tới, dự án quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, hiện Bộ đã có Chỉ thị về tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để hướng dẫn các tỉnh, thành phố triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất (2011 - 2020) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của 3 cấp tỉnh, huyện và xã.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã có Văn bản phân khai 13 chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 theo quy định cho 23  Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố sau khi làm việc với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Đến nay đã có 62/63 tỉnh có Văn bản gửi về Bộ, và cơ quan này cũng đã tổng hợp xong các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho biết, tính đến nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận là 7.635.913 ha, đạt 85,66% diện tích cần cấp với số giấy chứng nhận đã cấp là 14.428.824 giấy. Diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận là 8.841.606 ha, đạt 69,4% diện tích cần cấp với số giấy chứng nhận đã cấp là 1.212.832 giấy.

Diện tích đất ở nông thôn đã được cấp giấy chứng nhận là 409.374 ha, đạt 80,4% diện tích cần cấp với số giấy chứng nhận đã cấp là 11.145.566 giấy. Diện tích đất ở đô thị đã được cấp giấy chứng nhận là 79.916 ha, đạt 71,8% diện tích đất cần cấp với số giấy chứng nhận đã cấp là 3.448.199 giấy.

Thống kê cho thấy, đến thời điểm này, bình quân mỗi tỉnh, thành phố cấp được gần 8.000 giấy, trong đó Tp.HCM cấp 20.000 giấy, Trà Vinh được 12.300 giấy, Vĩnh Long được 10.700 giấy, Cần Thơ 8.500 giấy...

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của hồ sơ đất đai và kinh phí đầu tư từ ngân sách địa phương phần lớn đang rất khó khăn nên tiến độ cấp giấy chứng nhận còn hạn chế.

Về công tác kiểm kê kiểm kê đất đai năm 2010, đến nay 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai tổ chức thực hiện. Các tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành việc điều tra tổng hợp số liệu cấp xã, đang tổng hợp số liệu cấp huyện, trong đó 6 tỉnh là Hà Nam, Kiên Giang, Trà Vinh, An Giang, Quảng Ninh và Vĩnh Long đang nghiệm thu kết quả kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng cấp xã.

Dự kiến, sau khi các số liệu liên quan trên cơ bản được tổng hợp xong, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Chính phủ phê duyệt dự án quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia vào tháng 6 tới, trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XII vào cuối năm nay.

Monre

Tin cùng chuyên mục