,

Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015: Chú trọng quy hoạch không gian, đảm bảo tính liên vùng

Đây là vấn đề được Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Đặng Thế Vinh thống nhất cao tại buổi làm việc ngày 19/9 về Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Đặng Thế Vinh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là vấn đề được nhiều người quan tâm và tương đối nhạy cảm. Phần đánh giá chung, Bộ TN&MT cần làm rõ hơn những thành tích nổi bật, những tồn tại của công tác này thời gian qua. Đặc biệt, cần đánh giá trách nhiệm của các cấp trung ương và địa phương, những bất cập tồn tại trong trách nhiệm quản lý cũng như chấp hành quy hoạch đã được phê duyệt.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, điểm mới trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2015 là Quốc hội chỉ phê duyệt 13 chỉ tiêu, thay vì 41 chỉ tiêu như trước đây, thực chất là đổi mới phân cấp quản lý chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất. Quốc hội phê duyệt 13 chỉ tiêu, và Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội phê duyệt chỉ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Bộ TN&MT sẽ phân tích rõ nội dung cụ thể của 13 chỉ tiêu bám sát Nghị quyết của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Đặng Thế Vinh và Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng quy hoạch sử dụng đất hiện nay vẫn nặng về quy hoạch có tính hành chính, phê duyệt cho từng tỉnh, trong khi cần chú trọng quy hoạch có tính không gian và liên vùng. Sắp tới nếu làm được điều này, quy hoạch mới đảm bảo tính hợp lý, đạt hiệu quả cao và mang tính bền vững. “Công tác thực hiện và giám sát quy hoạch rất quan trọng”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh.

Ngày 27/9 tới đây, Ủy ban Kinh tế Quốc hội chủ trì phối hợp với Bộ TN&MT sẽ tổ chức tọa đàm về quy hoạch sử dụng đất với sự tham gia của nhiều nhà quản lý, các chuyên gia, đại diện lãnh đạo một số địa phương, các Bộ Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông và Vận tải, Quốc phòng…

monre.gov.vn

Tin cùng chuyên mục