,

Luật Đất đai sửa đổi theo hướng “đọc hiểu ngay”

Tại buổi làm việc góp ý về việc xây dựng Khung Luật Đất đai sửa đổi ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, Khung sửa Luật do Tổng cục Quản lý Đất đai xây dựng và sự góp ý của các cơ quan chức năng đang đi đúng hướng, giữ được những điều phù hợp với thực tế, bổ sung những vấn đề còn thiếu và làm rõ những điều dễ gây “mỗi người đọc hiểu một cách”.

Thứ trưởng yêu cầu “ Khung Luật Đất đai sửa đổi không nên quá xa, nhưng cũng không nên quá lệ thuộc vào Khung Luật đất đai hiện hành, nên chú ý đến cái mới và thiết kế sao cho khoa học, dễ hiểu, mọi người đọc đều hiểu ngay, hiểu giống nhau”.

Tin cùng chuyên mục