,

Hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp

Ngày 21/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo về việc hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quý II/2012 quy định và hướng dẫn cụ thể việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất nuôi trồng thủy sản...

Việc quy định và hướng dẫn trên để các địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tăng cường hơn nữa việc quản lý sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Tin cùng chuyên mục