,

Họp thống nhất đề xuất báo cáo UBND tỉnh xử lý việc giao đất cấp GCN QSD đất và thu tiền sử dụng đất đối với các Nông lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 16/3, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cuộc họp thống nhất đề xuất báo cáo UBND tỉnh xử lý việc giao đất cấp GCN QSD đất và thu tiền sử dụng đất đối với các Nông lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý. Tham dự cuộc họp, về phía Sở TN&MT có đồng chí Hoàng Văn An – Giám đốc Sở, Đặng Minh Tơn – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, chuyên viên của Chi cục; cùng các đồng chí đại diện các sở ban ngành liên quan như: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh; UBND thành phố, huyện Yên Sơn, Hàm Yên. Đồng chí Hoàng Văn An đã chủ trì cuộc họp.
 

Tại cuộc họp, các sở ban ngành đã cùng thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất đề xuất báo cáo UBND tỉnh xử lý việc giao đất cấp GCN QSD đất và thu tiền sử dụng đất đối với các Nông lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý, theo các nội dung: Việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nằm trong diện tích các Công ty lâm nghiệp, Công ty chè và Ban Quản lý rừng phòng hộ bàn giao cho địa phương quản lý; Việc thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cấp Giấy chứng nhận đất ở cho các hộ gia đình đang sử dụng đất thuộc các nông, lâm trường trước đây quản lý, nay quy hoạch trả lại địa phương... Qua đó, Sở TN&MT sẽ tổng hợp ý kiến của các sở ban ngành đã thống nhất tại cuộc họp đề xuất báo cáo UBND tỉnh xử lý.

Tin cùng chuyên mục