,

Góp ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế nhà, đất

Chuẩn bị cho việc tham gia đóng góp ý kiến thảo luận tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa 12 sắp tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Thuế nhà, đất. Nhiều đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh thuế nhà, đất như trong Dự thảo Luật quy định- không phải là “thuế chồng lên thuế” như quan điểm của 1 số đại biểu phát biểu.

Dự thảo Luật Thuế nhà, đất lần này được Quốc hội lấy ý kiến với phạm vi điều chỉnh về đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn, giảm thuế nhà, đất. Dự thảo Luật Thuế nhà, đất gồm IV chương với 15 điều khoản quy định, trong đó gồm những quy định chung, căn cứ tính thuế, đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn giảm thuế và điều khoản thi hành. Về đối tượng chịu thuế, có ý kiến cho rằng, không nên đưa nhà vào đối tượng chịu thuế nhưng đa số đại biểu có ý kiến nên đưa nhà vào đối tượng chịu thuế nhưng phải có cách tính phù hợp với những người sở hữu nhiều nhà hoặc nhà mang tính kinh doanh dịch vụ, sinh lợi cao.

Về diện tích tính thuế, giá tính thuế đối với nhà ở, các đại biểu cho rằng, nên có cách tính công bằng trong phương pháp tính thuế, chỉ điều tiết đối với những người có thu nhập cao, sở hữu nhà có diện tích vượt hạn mức quy định. Về giá tính thuế đối với đất, các đại biểu kiến nghị Quốc hội nên xem xét phương pháp cộng dồn đối với nhà, đất sở hữu tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có cách tính hợp lý. Các đại biểu cũng thống nhất với dự thảo luật về việc xem xét các đối tượng được miễn thuế nhà, đất, nhất là nhà, đất ở trong hạn mức của đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn.

Đại diện của Cục Thuế Vĩnh Long kiến nghị: Khi chọn phương án trừ 200 mét trong định mức tính thuế suất bằng không thì cần phải quy định rõ 200 mét đó phải gắn liền với nơi cư trú của cá nhân để tránh trường hợp cá nhân chịu thuế chọn nhà có thuế suất bằng không ở các vị trí có giá trị cao. Đồng thời nên bỏ khoản 3 của Điều 14 (Hiệu lực thi hành) vì nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật này.

Monre

Tin cùng chuyên mục