Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn tỉnh

Ngày 15 tháng 3, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2009 và đề xuất giải pháp đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, dự Hội nghị có Đồng chí Hoàng Văn An – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở, cùng các chuyên viên của Sở; các đồng chí đại diện các Sở: Tài chính, Giao thông, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã. Đồng chí Hoàng Văn An đã chủ trì Hội nghị.

Qua bốn năm thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/11/2005 và Văn bản số 309/UBND-TNMT ngày 19/02/2009 về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả cấp GCNQSD tính đến ngày 20/02/2010 toàn tỉnh đã cấp được gần 200 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích trên 106 nghìn ha đất cần cấp, đạt 65,5%; tăng 38,6% so với thời điểm trước khi thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho 1.103 tổ chức sử dụng đất với 2.691 điểm đo và lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 655 lượt tổ chức/1.558 giấy chứng nhận với diện tích 21.577,84 ha. Đã cấp GCNQSD đất cho các tổ chức đạt tỷ lệ 52,7% so với tổng số tổ chức đang sử dụng đất cần cấp giấy chứng nhận; tăng 51,3%.

Tuy nhiên, kết quả đạt được đến nay so với yêu cầu của Luật Đất đai 2003 và Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT ngày 04/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 309/UBND-TNMT ngày 19/02/2009 còn chậm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp còn có sai sót. Bình quân toàn tỉnh đạt tỷ lệ 65,5% so với diện tích cần cấp giấy.

Nguyên nhân do còn nhiều tổ chức và hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Pháp luật đất đai; Một số Ngành thuộc Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp tỉnh chưa thực sự  tập chung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chưa tập chung tiềm lực cao nhất cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hạn chế về năng lực và trình độ chuyên môn, chưa đáp ứng được so với yêu cầu công việc trong thời điểm hiện tại; Hệ thống văn bản pháp luật về đất đai luôn có sự thay đổi, trong đó có những sửa đổi, bổ sung và yêu cầu về độ chính xác rất cao trong việc đo vẽ thiết lập hồ sơ và in ấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Trong năm 2010 cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chức các tổ chức; Tập trung thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và hoàn thành việc giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Tin cùng chuyên mục