Đại hội Đảng bộ cơ sở Tổng cục Quản lý Đất đai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2015

Đại hội Đảng bộ Tổng cục Quản lý Đất đai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2015 đã được tiến hành tại Hà Nội ngày 5 và 6/6/2010 với sự có mặt của 140 đại biểu. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT, đồng chí Vũ Đình Sinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó bí thường trực Đảng ủy Bộ. Đồng chí Mạc Phan Sáu - Phó trưởng Ban Dân vận, Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương. Các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Văn phòng Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã bầu 17  đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao các thành tích đã đạt được của Tổng cục trong 2 năm qua. Mặc dù vừa mới thành lập, bộ máy của Tổng cục chưa đầy đủ và ổn định, nhưng đã phải tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và hết sức cấp bách trong quản lý đất đai, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai. Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại cán bộ.

Đại hội  nghe Báo cáo Tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2008 - 2010 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 của đơn vị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai Nhiệm kỳ 2008 – 2010, Báo cáo tình hình và tư cách đảng viên dự Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí khẳng định Đảng bộ Tổng cục là tập thể Đảng bộ với các Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Thảo luận phương hướng công tác nhiệm kỳ tới, các đại biểu đề nghị Đảng bộ thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng cán bộ đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác lãnh đạo của đảng bộ trên mọi lĩnh vực: công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội. Có kế hoạch quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo cho các cán bộ. Có chiến lược, kế hoạch cụ thể cho việc đào tạo các cán bộ của Tổng cục, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ. Xác định đoàn viên là nguồn lực cho sự phát triển. Tăng cường phát triển đảng cho các đoàn viên của Tổng cục. Công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực cần được đẩy mạnh tương xứng với yêu cầu trong tình hình mới. Cần có kế hoạch quan tâm hơn nữa về khoa học công nghệ. Quan tâm phát triển cán bộ nữ, tạo điều kiện các cán bộ nữ nâng cao trình độ, tham gia vào công tác quản lý.

Về các mục tiêu chủ yếu, quan trọng đến năm 2015 phải đạt được, Đại hội nhất trí 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường. 100% các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tổng cục xây dựng và thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy cấp trên. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện làm theo có hiệu quả. 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; trong đó trên 50% tổ chức trở lên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; không có tổ chức đảng yếu kém.

Một số mục tiêu chủ yếu cũng được đặt ra. Đó là hàng năm, Đảng bộ Tổng cục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.  95% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi năm kết nạp từ 15 đảng viên mới trở lên. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 100% tổ chức Đảng; các cấp ủy trực thuộc thực hiện kiểm tra, giám sát 100% đối với đảng viên theo đúng quy định. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Tổng cục hằng năm được cấp trên xếp loại đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc. Chỉ đạo 100% các đơn vị trực thuộc Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội thành công tốt đẹp đã khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Monre

Tin cùng chuyên mục