,

Phát động chiến dịch cùng bảo tồn rùa biển

Trên 400 học sinh và 100 ngư dân đã tham gia chiến dịch truyền thông bảo tồn rùa biển, được tổ chức trong hai ngày 20-21/3, tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động do tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị cùng phối hợp tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kêu gọi mọi người cùng hành động bảo tồn rùa biển và nơi sinh sống của chúng.