,

VN đang mất cân bằng sinh thái

Diện tích các khu vực có các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng của VN đang bị thu hẹp dần. Số loài và số lượng cá thể của các loài hoang dã bị suy giảm mạnh và các nguồn gen hoang dã cũng đang trên đà suy thoái nhanh dẫn đến mất cân bằng sinh thái.

Thi vẽ nhãn du lịch bền vững

Ngày 15/12, Tổng cục Du lịch đã phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu chứng nhận và biểu trưng Nhãn sinh thái/Nhãn du lịch bền vững ...