,

REDD+ và đa dạng sinh học

Nếu được thông qua và áp dụng thành công, cơ chế REDD+ được kỳ vọng giúp giảm đáng kể mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời cung cấp nguồn thu lớn cho các nước đang phát triển nhằm gìn giữ và quản lý rừng hiệu quả hơn, thúc đẩy mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, mục tiêu này có đạt được hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách thức thiết kế và thực thi REDD+ trong thực tế; và đôi khi nó có thể khiến REDD không song hành với các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học.

Dù hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho môi trường sinh thái, REDD+ cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ đối với đa dạng sinh học. Giả như, nếu chỉ có một vài quốc gia tham gia REDD+, nạn phá rừng có thể chuyển từ quốc gia này sang các quốc gia khác. Thậm chí ngay trong bản thân các nước tham gia REDD+, nạn phá rừng cũng có thể chuyển đổi từ những cánh rừng lưu trữ carbon cao sang những cánh rừng lưu trữ carbon thấp; hoặc việc mở rộng canh tác sẽ chuyển từ các khu vực rừng sang các hệ sinh thái nhạy cảm khác như savan, đầm lầy, mang theo những tác động tiêu cực cho đa dạng sinh học ở các hệ sinh thái này. Thêm nữa, việc tăng cường lưu trữ carbon cũng có thể được thực hiện theo cách tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học. 

Ngày hội Sống xanh bảo vệ môi trường

Chương trình Ngày hội Sống xanh với chủ đề tái chế diễn ra vào chiều 5/3 tại Công viên Tuổi Trẻ Hà Nội nhằm giúp các bạn trẻ, doanh ...

Bèo Lục bình sẽ cứu hồ Gươm

Cuối cùng thì các nhà chức trách đã đưa ra giải pháp để bảo vệ rùa hồ Gươm. Một trong những “hạng mục” sẽ thực hiện là xử lý ô nhiễm ...