Hàm Yên - Làm gì để phát huy hiệu quả kinh tế rừng?

Xác định phát triển kinh tế rừng là một trong những mục tiêu mang tính chiến lược, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhân dân, huyện Hàm Yên đang tích cực triển khai các biện pháp để phát huy hiệu quả kinh tế rừng. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện huyện còn gặp không ít khó khăn.

Đối mặt với khó khăn

Hàm Yên hiện có hơn 66 nghìn ha đất lâm nghiệp, trong đó đất có rừng gần 60 nghìn ha. Phần lớn đất rừng đã được giao cho các công ty, tổ chức và UBND xã, thị trấn quản lý. Trong đó, UBND các xã, thị trấn quản lý gần 34 nghìn ha; Ban Quản lý Dự án nông lâm nghiệp Hàm Yên quản lý hơn 8 nghìn ha; Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên hơn 4 nghìn ha; Công ty Lâm nghiệp Tân Thành hơn 3 nghìn ha; Công ty Lâm nghiệp Tân Phong hơn 3 nghìn ha... Đất lâm nghiệp đã giao cho 9.699 hộ ở 18 xã, thị trấn, tổng diện tích 14.024 ha; số hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là 3.720 hộ, diện tích đất đã cấp là 6.674 ha...

10 nguyên nhân gây ô nhiễm nhất

Tổ chức Bảo vệ Môi trường Green Cross của Thụy Sỹ và Viện Blacksmith của Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu, đưa ra 10 nguyên nhân ô ...

Hiểm họa từ cây mai dương

Từ năm 2000, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế đã xếp cây mai dương là 1 trong 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại hậu quả nghiêm ...