,

Hy vọng về một mùa xuân xanh

Trong những ngày đầu xuân Tân Mão, đồng loạt các địa phương phát động Tết trồng cây. Hoạt động này đã thành truyền thống hơn nửa thế kỷ qua và ngày càng có ý nghĩa khi vấn đề môi trường được coi là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững, trong bối cảnh phải sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và gìn giữ tài nguyên cho con cháu mai sau.

Ăn tết "xanh"

Ăn tết "xanh", chơi tết "xanh" là ăn chơi sao cho vui, giữ gìn sức khỏe, tránh lãng phí, giảm tác động đến môi trường...