Phát hiện loài rắn mới ở Việt Nam

Trong các chuyến khảo sát gần đây ở miền Bắc, các nhà khoa học Việt Nam đã thu thập được mẫu vật và công bố lần đầu phát hiện loài ...