,

Hơn 1.153 điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu trên toàn quốc

Đây là con số thống kê được TS. Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường đưa ra tại Hội thảo “Triển khai Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước” do Tổng cục Môi trường tổ chức ngày 1/4/2011 tại Nghệ An.

Theo kết quả điều tra mới nhất của Bộ TN&MT, trên địa bàn toàn quốc có trên 1.153 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu, bao gồm 289 kho lưu giữ và 864 khu vực ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên địa bàn 39 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Các loại hóa chất tồn lưu này chủ yếu là các loại hóa chất độc hại và khó phân hủy trong môi trường như: DDT, Lindan, Endrin, Wofatox, Ethyl Parathion, Falisan, Ceresan…