Pho sách bất tận về động, thực vật Việt Nam

Sau gần 15 năm biên soạn, tổng số 35 tập sách về động thực vật chí đã được Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện KH-CN Việt Nam) công bố. Toàn bộ thông tin về hệ động thực vật trên cả nước đã được tập hợp lại trong bộ sách động, thực vật chí Việt Nam nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, quy hoạch, phát triển động, đảm bảo cân bằng sinh thái.