,

Quốc hội đánh giá quản lý chất thải rắn sinh hoạt đã có sự chuyển biến, góp phần giảm ô nhiễm môi trường

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về lĩnh vực tài nguyên môi trường: chính sách, pháp luật về đất đai đang được hoàn thiện; đã ban hành một số quy chuẩn quốc gia về môi trường. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt đã có sự chuyển biến, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Kinh doanh bền vững là xu thế tất yếu

ESG là một bộ tiêu chuẩn quốc tế dùng để đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của một doanh nghiệp trên 3 khía cạnh: môi ...